DE CLUB VAN 50

 

Ik ben op zoek naar sponsoren die €50,-  willen sponsoren en mij willen helpen om zo ver mogelijk te komen in het karten. Indien u dit wilt is een kwitantie zeker mogelijk.

 

Het doel van dit geld bedrag is het bekostigen van verschillende materialen (nieuwe kartschoenen, karthandschoenen, race overall,  helm, etc.) en meer trainen.

 

Waarom € 50,- zult u denken? Dit om zo het sponsoren laagdrempelig te kunnen houden en het voor iedereen toegankelijk is ook voor de kleine bedrijven.

Wat kunnen wij u voor die € 50,- aanbieden:

  • Uw naam / bedrijfsnaam word vernoemd op onderstaande Club van 50 pagina.
  • Op onze Facebook en Instagram word u persoonlijk bedankt.

U kunt €50,- overmaken op NL51INGB0702135445 t.n.v. Mika Bison

ovv Club van 50 en welke naam we mogen noteren voor op onze website.

 

Mika en Senna delen een girorekening voor Bison Racing.


BEDANKT VOOR UW BIJDRAGE AAN DE CLUB VAN 50

2023


Carla van de Pavert

Opa Sint Nicolaas

Oma Leijdens

Oma Leijdens

Vivian Vivo

2024


Carla v.d. Pavert

Ed v.d. Pavert

Oma Leijdens

Opa Sint Nicolaas


Foto uit 2018